Условия за ползване


1. Условия

С достъпа до учебната платформа MedicalSpace Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, не използвайте този сайт. Материалите, съдържащи се в учебната платформа MedicalSpace, са защитени от приложимите закони за авторското право и търговските марки.


2. Използване на лиценз

Дава се разрешение за изтегляне на единични копия от всякакви материали, предназначени за изтегляне в учебната платформа MedicalSpace само за лично, некомерсиално и временно ползване. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз НЯМАТЕ ПРАВО:

  • да променяте или копирате материалите;
  • да използвате материалите за комерсиални цели или за публично показване (комерсиално или некомерсиално);
  • да декомпилирате или реконструирате софтуер, съдържащ се на уебсайта на училището;
  • да премахнете всички авторски права или други маркери за собственост от материалите; 
  • да прехвърляте материалите на друго лице или да дупликирате материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от учебната платформа MedicalSpace по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.


3. Отказ от отговорност

Материалите в учебната платформа MedicalSpace се предоставят „както са“. Учебната платформа MedicalSpace не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на права. Освен това учебната платформа MedicalSpace не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.


4. Ограничения

В никакъв случай учебната платформа MedicalSpace не носи отговорност за щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите в учебната платформа MedicalSpace, дори ако учебната платформа MedicalSpace или упълномощено лице от учебната платформа MedicalSpace е уведомено устно или писмено за възможността от такава щета. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за Вас.


5. Ревизии и грешки

Материалите, които се появяват на уебсайта на учебната платформа MedicalSpace, може да включват технически, типографски или фотографски грешки. Учебната платформа MedicalSpace не гарантира, че който и да е от материалите на неговия уебсайт е точен, пълен или актуален. Учебната платформа MedicalSpace може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уебсайт, по всяко време без предизвестие. Учебната платформа MedicalSpace обаче не поема ангажимент да актуализира материалите.


6. Връзки / Линкове

Учебната платформа MedicalSpace не е прегледала всички сайтове, препращащи към нейния уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Наличието на какъвто и да е линк не означава одобрение от страна на учебната платформа MedicalSpace. Използването на всеки подобен свързан уебсайт е на собствена отговорност на потребителя.


7. Промени в условията за ползване на сайта

Учебната платформа MedicalSpace може да преразгледа тези Условия за ползване за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата към момента версия на тези Условия за ползване.


8. Приложим закон

Всеки иск, свързан с учебната платформа MedicalSpace, се урежда от законите на юрисдикцията на собственика на учебната платформа MedicalSpace, а именно, законите на Република България, без да се вземат предвид неговите разпоредби за конфликт на закони.Facebook.....Instagram.....YouTube

Условия за ползване

Политика за поверителност

© 2023 MedicalSpace.org. Всички права запазени.