Съвети как да използваш курса

Всяка тема от курса съдържа видео урок, план-конспект, две мисловни карти - една за преговор и една за упражнение и няколко въпроса за самопроверка. Към някои теми има допълнителни изображения или схеми.


Как да ползваш курса?

Можеш да използваш курса съобразно своите учебни навици и нужди - за преговор или за заучаване на нов материал. Достъпът до материалите няма времево ограничение. Изучаваш темите със собственото си темпо и преговаряш, когато и където е удобно за теб.


Ето и някои препоръки за оптимална ефективност на учебния процес:

По възможност разпредели времето си за учене в няколко дни и прави почивки между отделниоте учебни сесии.

  • През първия ден изгледай учебното видео два пъти с почивка между гледанията.
  • Опитай се самостоятелно да отговориш на въпросите от видео уроците, като най-ефективно е да разпишеш отговорите си (без да надничаш в учебника)
  • Отново направи почивка, но по-дълга (1-2 часа)
  • След това отговори на тестовите въпроси
  • Прегледай мисловната карта
  • На следващия ден, без да преговаряш предварително, се опитай да направиш упражнението с мисловната карта. Направи самостоятелна проверка
  • Разучи план-конспекта
  • Отново си направи почивка
  • Разпиши въпросите със свободен отговор самостоятелно и отново провери каква част от информацията е запомнена
  • След 3-4 дни направи още един преговор на материала чрез упражнения


Учи последователно и се радвай на прогреса си!

Можеш да сподеш напредъка си с нас. Последвай ни :)

Facebook
Instagram
YoutubeЗавърши и продължи