Тъкани. Епителна и съединителна тъкан

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Увод

 • от зигота до многоклетъчен зародиш
 • възникване на различни видове клетки (специализация)
 • основните жизнени процеси
  • хранене, дишане, отделяне, растеж, развитие, размножаване, дразнимост, движение
 • примери за специализирани клетки
  • мускулните клетки се съкращават
  • рецепторните клетки възприемат дразнители
  • клетките на жлезите отделят секрети


Определение за тъкан

Тъкан е съвкупността от специализирани клетки и произведеното от тях многоклетъчно вещество. Клетките на тъканите имат сходно устройство, сходна функция и общ зародишен произход. Всяка тъкан може да изпълнява една или повече функции. Функцията се определя от вида клетки, начинът на свързването и подреждането им.


Определение за орган

Органите са изградени от различни тъкани, които работят съвместно, но всяка тъкан в тях има свой строеж и своя функция.


Основни видове тъкан, образуващи се в индивидуалното развитие на животните и човека

 • oбразуват се след като в зародиша се оформят зародишните пластове – външен, вътрешен и среден
 • епителна, съединителна, мускулна и нервна


Епителна тъкан

 • общ строеж
  • плътно разположени клетки и малко количество междуклетъчно вещество
 • общи функции
  • покривна, защитна, секреторна
 • покривна епителна тъкан
  • покрива 
   • външната повърхност на тялото 
   • вътрешната повърхност на кухите вътрешни органи
   • вътрешната повърхност на сърцето и кръвоносните съдове
 • лигавица
  • вътрешната повърхност на кухите вътрешни органи
  • образувана от епителна и съединителна тъкан
  • лигавица на въздухоносните пътища - клетки с реснички
 • жлезистта епителна тъкан
  • изгражда различните видове жлези
  • функция - секреторна
  • жлези в външна секреция - екзокринни
   • имат събирателен канал
   • примери: на повърхността на тялото – потни, мастни, мазни, млечни жлези; в кухина – слюнчени жлези, черен дроб.
  • жлези с вътрешна секреция - ендокринни
   • нямат събирателен канал
   • хипофизна жлеза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези, надбъбречни жлези, полови жлези – тестиси и яйчници
   • секрети - хормони; вливат се направо в кръвта
  • жлези със смесенa функция
   • задстомашната жлеза (панкреас)
   • външна секреция: кора – панкреатичен сок
   • вътрешна секреция: Лангерхансови острови – инсулин, глюкагон
 • епителна тъкан със защитна функция
  • предпазва от увреждане лежащите под нея клетки
  • примери: външният слой на кожата (епидермис), покривният слой клетки на устната кухина


Съединителна тъкан

 • общ строеж
  • различни по форма и строеж клетки и голямо количество междуклетъчно вещество
  • колагенови и еластинови влакна
 • общи функции
  • опорна, защитна и транспортна функция
 • изгражда
  • обвивките на органите и осъществява свързването помежду им
  • част от кожата
  • сухожилията
  • ставните връзки
 • мастна тъкан
  • клетки, изпълнени с мазнини
  • разположение - под кожата, около някои вътрешни органи
 • костна и хрущялна тъкан
  • изгражда костите и хрущялите
  • твърдо междуклетъчно вещество
 • видове съединителна тъкан и техните функции
  • костна и хрущялна тъкан - опорна, защитна
  • съединителна тъкан в кожата - опорна и защитна
  • мастна тъкан - резерв на енергия, топлинна изолация
 • кръвта
  • съединителна тъкан с течно междуклетъчно вещество
  • транспортна функция, защитна функция, поддържа постоянната температура на тялото


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СХЕМИ
МИСЛОВНИ КАРТИ

1_Тъкани_1_мисловна карта.pdf
Завърши и продължи