Гръбначен стълб, гръден кош и крайници

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Увод

 • сходни строеж и функции при скелета на бозайниците и човека
 • изменения при човека в резултат от изправения стоеж и трудовата дейност
 • кости на черепа, кости на туловището, кости на крайниците


Гръбначен стълб

 • структура
  • стабилен, полуподвижен орган
  • форма на двойно S - възможност за пружиниране, защита от сътресения
  • 24 прешлена – 7 шийни, 12 гръдни, 5 поясни, кръстцова и опашна кост
  • 5 отдела на гръбначния стълб: шиен, гръден, поясен, кръстцов и опашен
  • по подвижност: шиен > поясен > гръден
 • прешлени
  • структура
   • тяло, дъга, израстъци
   • тялото и дъгата заграждат отвор
   • отворите на всички прешлени = гръбначния канал, в него - гръбначният мозък
  • свързване
   • стави, връзки, междупрешленови дискове
   • дискова херния
  • първи шиен прешлен - атлас
   • свързан чрез две стави с тилната кост на черепа
  • гръдни прешлени 
   • стабилна опора на гръбначния стълб
   • за тях се залавят ребрата
  • поясни прешлени
   • най-масивни
 • кръстцова кост
  • 5 срастнали се прешлена
  • полуподвижно свързана с тазовите кости = таз
 • опашна кост
  • срастване на няколко недоразвити прешлена


Гръден кош

 • форма - пресечен кух конус
 • затваря гръдната кухина
 • 12 чифта ребра, гръдната кост и гръдната част на гръбначния стълб
 • ребра
  • плоски кости
  • свързване
   • заден край чрез стави с гръбначния стълб
   • преден край - чрез гъвкави хрущяли за гръдната кост или за предходно ребро
  • истински ребра - от първо до седмо; директно за гръдната кош
  • лъжливи ребра - от осмо до десето; към хрущяла на седмо ребро
  • плаващи ребра - единайсто и дванайсто; не се залавят за гръдната кост
 • гръдна кост - плоска кост

! Подвижното свързване на ребрата, гръбначния стълб и гръдната кост позволява извършването на дихателните умения


Горен крайник

 • кости на раменния пояс
  • две чифтни кости: лопатка и ключица
  • лопатката  
   • триъгълна плоска
   • свързване: ставно с ключицата и с раменната кост
  • ключицата 
   • дълга кост с S-овидна форма
   • свързване: ставно с гръдната кост и лопатката
 • свободен горен крайник
  • мишница, предмишница, ръка
  • мишница 
   • раменна кост - дълга кост
   • горният край се свързва с лопатката = раменната става, най-подвижната става
   • долният край свързва се горните краища на костите на предмишницата = лакътна става
  • предмишница
   • лакътна кост - към малкия пръст
   • лъчева кост - към палеца
  • костите на ръката
   • 8 киткови - къси кости, в две редици по 4
   • 5 предкиткови
   • 14 фаланги
   • палец - 2 фаланги, останалите пръсти по 3 фаланги
   • най-подвижният пръст - палец; ръката орган на труда
 • леки кости - възможност за различни движения


Долен крайник

 • кости на тазовия пояс + кости на свободния долен крайник
 • масивни кости - осъществяват опората на тялото и движението му в пространството
 • кости на тазовия пояс
  • двете тазови кости + кръстцовата кост = тазовия пояс
  • свързани са полуподвижно
  • тазобедрената става
   • главата на тазобедрената кост + ставната ямка на тялото
  • масивни и здрави
 • свободен долен крайник
  • бедро, подбедрица + ходило
  • бедро
   • бедрената кост - най-дългата кост в човешкото тяло
   • горният край участва в образуването на тазобедрената става
  • подбедрица
   • голям и малък пищял
   • голям пищял - по-дебелата кост, от вътрешната страна на подбедрицата
   • свързване - стави и връзки
  • колянната става
   • бедрената кост, големият пищял и колянното капаче
   • най-сложно устроената става в човешкото тяло
  • ходилото
   • 7 задноходилни кости
   • 5 предноходилни кости
   • 14 фаланги
   • свързване - подвижно или полуподвижно
   • сводове
    • надлъжен 
    • напречен
    • подпомагат ходенето; поемат тежестта на тялото и намаляват натиска чрез пружиниране


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И СХЕМИ
МИСЛОВНИ КАРТИ

4_ОДС_2_мисловна карта.pdf
Завърши и продължи