Храносмилане в устната кухина

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Храносмилателна система

 • дълга извита тръба с няколко разширени и стеснени участъка
 • започва с устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво, анус
 • трислойна стена 
  • отвътре - лигавица
  • среден слой - мускулна тъкан
  • външен слой - съединителна и епителна тъкан
 • малки и големи храносмилателни жлези
  • разположени са по дължината на канала
  • изливат в канала храносмилателни сокове
   • соковете съдържат: вода, минерални соли, ензими и слуз
   • соковете подпомагат разграждането на хранителните вещества


Храносмилане

Храносмилането включва механична и химична обработка на храната. При механичната храната се раздробява, овлажнява се и се разтваря  в секрета на храносмилателните жлези. Така се увеличава общата повърхност на частиците, което улеснява химичната обработка - разграждане чрез химичните реакции под действивето на ензими.


Храносмилане в устната кухина

 • зъбите и езикът смилат храната механично
 • зъби
  • твърди, здрави образувания, подредени върху горната и долната челюст
  • 32 постоянни зъба 
   • 4 резеца; зад тях от всяка страна следват:
   • 1 кучешки зъб 
   • 2 предкътника
   • 3 кътника
   • резците и кучешките зъби - отхапване и разкъсване на храната
   • предкътници и кътници - раздробяване и стриване
   • тези зъби израстват постепенно от 6-7 до 11-12-годишна възраст
   • последните 4 кътника (мъдреци) израстват след 18-годишна възраст
  • млечни зъби
   • 20 на брой
   • израстват от 6 до 30-месечна възраст
   • падат и се подменят с постоянните
 • слюнчени жлези
  • лигавица на устната кухина е осеяна с малки слюнчени жлези
  • около устната кухина - 3 чифта големи слюнчени жлези
   • околоушни, подчелюстни, подезични
  • отделят храносмилателен сок - слюнка
   • съдържа ензима амилаза
   • започва химичното разграждане на въглехидратите
 • език
  • мускулест орган
   • напречно набраздени мускули, които се съкращават волево
  • прикрепен към дъното на устната кухина
  • по повърхността му - брадавички, съдържащи вкусови луковици
  • във вкусовите луковици са вкусовите рецептори
  • храната действа върху рецепторите
   • предизвиква усещане за вкус
   • сладко, солено, кислело и горчиво
  • движенията на езика подпомагат
   • пълното раздробяване на храната
   • смесването на храната със слюнка
   • оформянето на хапка
   • придвижването на хапката към гълтача
  • езикът участва и в говорния процес


Гълтач

 • свързва устната кухина с хранопровода
 • напречнонабраздена мускулатура
 • при съкращение - изтласква хапката към хранопровода
 • в гълтача в общо пространство се срещат храната и вдишаният или издишан въздух
  • при гълтане въздухоносните пътища към носната кухина и гълтача се затварят
   • повдигане на мекото небце и гръкляна

храната не попада във въздухоносните пътища


Хранопровод

 • отвежда храната от гълтача в стомаха
 • тръба, дълга около 25 см
 • преминава през гръдната кухина, през диафрагмата и се отваря в стомаха
 • при покой - хранопроводът е свит
 • при наличие на храна - последователно съкращаване на мускулатурата от горе на долу
 • твърдата храна преминава през хранопровода за няколко секунди, течностите за 2 секунди


Регулиране на храносмилането в устната кухина

 • секрецията на слюнка се регулира чрез рефлекси
  • при покой - 15-20 мл в час
  • при хранене - силно се повишава
 • храната дразни рецептори, разположени в устната кухина
  • нервните импулси преминават по нервни влакна до определени центрове в мозъка
  • от центровете в мозъка по други нервни влакна импулсите достигат до слюнчените жлези, като повишават тяхната секреция
 • повишаването на слюнкоотделянето се предизвиква и при:
  • вида на позната храна
  • при нейния мирис
  • при назоваването й


МИСЛОВНИ КАРТИ

7_ХС_мисловна карта.pdf
Завърши и продължи